Wprowadzone przez Joanna Węglarz

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych TUS to metoda pracy znana już od lat 70-tych XX wieku. Początkowo stosowano ją w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ jednak okazało się, że jej efekty były zadowalające, z czasem zaczęto ją wykorzystywać w pracy z innymi grupami, między innymi dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi , osobami z autyzmem […]

O umiejętnościach społecznych słów kilka

Umiejętności Społeczne to wszystkie ważne strategie i sposoby reagowania oraz zachowania, które pomagają nam odnaleźć się wśród ludzi, zrozumieć ich zachowanie i współpracować po to, by osiągnąć określone cele. Najbardziej naturalny trening umiejętności społecznych odbywa się w rodzinie. Dziecko od urodzenia, a nawet już w okresie prenatalnym, doświadcza interakcji z otoczeniem. Gdy opieka nad nim […]