Szkolenie: Trener Treningu Umiejętności Społecznych

Dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne (certyfikat zgodny z wzorem MEN) Przeszkoliliśmy już ponad 300 osób.

Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć TUS dla dzieci i młodzieży.

Szkolenie adresowane jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi oraz studentów.

I stopień – Trener Treningu Umiejętności Społecznych TUS  – 12 h szkoleniowych

II stopień – Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 12 h szkoleniowych

Cena szkolenia 260 zł za 1 stopień (240 zł cena dla studenta). Promocja 490 zł za oba stopnie (460 zł dla studenta)

Zadatek wynosi 50 zł za jeden stopień, czyli 100 zł w przypadku zapisania się na dwa stopnie. Opłata zadatku lub pełnej kwoty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

cxcz

OSOBA PROWADZĄCA – Joanna Węglarz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener, wykładowca akademicki, socjoterapeutka. Od 15 lat pracuje z dziećmi, zarówno z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) ale również z dziećmi z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz treningi umiejętności społecznych.

Szkolenia TTUS na 2019 rok

12-13 stycznia Wrocław (cena niższa)

26-27 stycznia 2019 - Gdynia

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/LN2we6rRD8IWQjs13

16-17 lutego 2019 - Olsztyn

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/0nqY1I4b3W4ApoUn1

16-17 marca 2019 - Słupsk

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/ryCitzxtDUB9hMWg2

6-7 kwietnia 2019 - Kraków

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/weApLq3rzxhxD1uw2

27-28 kwietnia 2019 - Gdynia

Link do formularza zgłoszeniowego: ZAMKNIĘTA LISTA

18-19 maja 2019 - Poznań

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/ttNDwhuKiCLWxDXj2

1-2 czerwca 2019 - Lublin

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/YuzOw5eRRjvdldeS2

8-9 czerwca 2019 Gdynia

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/wlNOKnY4Wtjwbrj92

15-16 czerwca 2019 - Bydgoszcz

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/UDIQBf43azNpGl0H2

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają

 • Certyfikat uczestnictwa (osobny za każdy stopień)

 • Materiały szkoleniowe

  1. Pierwszy stopień: Koło emocji, plansza emocji, kostka emocji, spis tematów dla różnych grup wiekowych, arkusz diagnozy i ewaluacji
  2. Drugi stopień:  gra o emocjach,  maski emocji karty pracy kształtowania teorii umysłu,
 • Teczka z pomocami do zajęć

 • Notatnik + długopis

Zagadnienia

I stopień

 • Czym jest Trening Umiejętności Społecznych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – elementy psychologii rozwojowej
 • Etapy rozwoju grupy
 • Gotowe programy zajęć
 • Organizacja zajęć – metodologia pracy
 • liczebność i dobór grupy
 • diagnoza i  wyznaczanie celów terapii
 • wyznaczanie ram współpracy z rodzicami
 • planowanie harmonogramu zajęć
 • schemat pracy metodą TTUS (ćwiczenia główne, dodatkowe i wspomagające)
 • dobór metod
 • metody ewaluacji
 • Praktyczne wskazówki do pracy
 • przygotowanie do zajęć
 • jak zaczynać i jak kończyć
 • budowanie systemów motywacyjnych
 • zachęcanie do współpracy
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi – podstawowe informacje
 • Zasady opracowywania programów zajęć i scenariuszy

Tworzenie zajęć – opracowywanie scenariuszy

II stopień

 • Podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (historia pojęcia, funkcjonowanie osoby z ASD)
 • Rozwój umiejętności społecznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

– zadania rozwojowe w poszczególnych etapach rozwoju

– diagnoza funkcjonalna

– uczenie się osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z ASD

– przygotowanie do zajęć

– diagnoza i planowanie terapii

– obszary pracy

– metody dedykowane dzieciom i młodzieży z ASD

– czego unikać

 • Organizacja zajęć – praktyczne wskazówki

– przygotowanie do zajęć

– strategie proaktywne podczas zajęć

– budowanie systemów motywacyjnych

 • Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi podczas zajęć
 • Zasady opracowywania programów zajęć i scenariuszy

Tworzenie zajęć – opracowywanie scenariuszy

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń. Wzięcie udziału z szkoleniu wiąże się z jego zaakceptowaniem.