Szkolenie: Trener Treningu Umiejętności Społecznych

Dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne (certyfikat zgodny z wzorem MEN) Przeszkoliliśmy już ponad 600 osób.

Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć TUS dla dzieci i młodzieży.

Szkolenie adresowane jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi oraz studentów.

I stopień – Trener Treningu Umiejętności Społecznych TUS  – 12 h szkoleniowych

II stopień – Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 12 h szkoleniowych

Cena szkolenia:

340 zł za 1 stopień (320 zł cena dla studenta). Promocja 540 zł za oba stopnie (510 zł dla studenta)

Zadatek wynosi 50 zł za jeden stopień, czyli 100 zł w przypadku zapisania się na dwa stopnie. Opłata zadatku lub pełnej kwoty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

cxcz

OSOBA PROWADZĄCA – Joanna Węglarz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener, wykładowca akademicki, socjoterapeutka. Od 15 lat pracuje z dziećmi, zarówno z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) ale również z dziećmi z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz treningi umiejętności społecznych.

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają

 • Certyfikat uczestnictwa (osobny za każdy stopień)

 • Materiały szkoleniowe

  1. Pierwszy stopień: Koło emocji, plansza emocji, kostka emocji, spis tematów dla różnych grup wiekowych, arkusz diagnozy i ewaluacji
  2. Drugi stopień:  gra o emocjach,  maski emocji karty pracy kształtowania teorii umysłu,
 • Teczka z pomocami do zajęć

 • Notatnik + długopis

Zagadnienia

I stopień

 • Czym jest Trening Umiejętności Społecznych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – elementy psychologii rozwojowej
 • Etapy rozwoju grupy
 • Gotowe programy zajęć
 • Organizacja zajęć – metodologia pracy
 • liczebność i dobór grupy
 • diagnoza i  wyznaczanie celów terapii
 • wyznaczanie ram współpracy z rodzicami
 • planowanie harmonogramu zajęć
 • schemat pracy metodą TTUS (ćwiczenia główne, dodatkowe i wspomagające)
 • dobór metod
 • metody ewaluacji
 • Praktyczne wskazówki do pracy
 • przygotowanie do zajęć
 • jak zaczynać i jak kończyć
 • budowanie systemów motywacyjnych
 • zachęcanie do współpracy
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi – podstawowe informacje
 • Zasady opracowywania programów zajęć i scenariuszy

Tworzenie zajęć – opracowywanie scenariuszy

II stopień

 • Podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (historia pojęcia, funkcjonowanie osoby z ASD)
 • Rozwój umiejętności społecznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

– zadania rozwojowe w poszczególnych etapach rozwoju

– diagnoza funkcjonalna

– uczenie się osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z ASD

– przygotowanie do zajęć

– diagnoza i planowanie terapii

– obszary pracy

– metody dedykowane dzieciom i młodzieży z ASD

– czego unikać

 • Organizacja zajęć – praktyczne wskazówki

– przygotowanie do zajęć

– strategie proaktywne podczas zajęć

– budowanie systemów motywacyjnych

 • Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi podczas zajęć
 • Zasady opracowywania programów zajęć i scenariuszy

Tworzenie zajęć – opracowywanie scenariuszy

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń. Wzięcie udziału z szkoleniu wiąże się z jego zaakceptowaniem.

Czytaj więcej

Kompleksowy Trening Umiejętności Społecznych – szkolenia Gdynia

Dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne na trenera TUS skierowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w szczególności z nieletnimi, u których zdiagnozowano autyzm lub Zespół Aspergera. Dwudniowy kurs ma na celu zapoznanie specjalistów
z Treningiem Umiejętności Społecznych w Gdyni jako jedną z polecanych i skutecznych form terapii. Poprzez różne metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się kompleksowo z teorią i praktyką metody TUS.

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, dyskusja i praca w grupach umożliwiają szczegółowe zdobycie wiedzy m.in. z tematyki kształtowania umiejętności społecznych, zasad prowadzenia zajęć i tworzenia grup, diagnozowania i wyznaczania celów terapii oraz ram współpracy z rodzicami, a także schematów pracy omawianą metodą. Uczestnicy na zajęciach uczą się również planować odpowiedni harmonogram zajęć, dobierać właściwe metody pracy, budować systemy motywacyjne i zachęcające do współpracy. Trener zapoznaje kursantów również z praktycznymi wskazówkami do pracy czy też zasadami opracowywania scenariuszy.

Podczas drugiego dnia zajęć, czyli szkolenia drugiego stopnia, poruszany jest temat podstawowej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz rozwoju umiejętności społecznych w owych zaburzeniach. Uczestnicy zapoznają się również szczegółowo z zagadnieniami dotyczącymi Treningu Umiejętności Społecznych dla osób z ASD, w tym przede wszystkim przygotowaniem do zajęć, obszarami pracy, planowaniem terapii itp. Osoba prowadząca przedstawia ponadto praktyczne wskazówki dotyczące organizacji zajęć, zajmuje się tematyką skutecznego radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów podczas pracy oraz zasadami opracowywania scenariuszy i programów zajęć.

Trening Umiejętności Społecznych szkolenia Gdynia – dlaczego warto wziąć w udział w szkoleniu?

Udział w szkoleniu TUS pozwala na zdobycie kompleksowej teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności do tworzenia programów oraz prowadzenia zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych z dziećmi i młodzieżą. Szkolenia realizowane są w niewielkich grupach, dzięki czemu są one bardziej efektywne. Sam kontakt z prowadzącym jest bardziej bezpośredni, a przez to lepszy.

Kursanci otrzymują oryginalne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu (osobno za każdy stopień), zgodne ze wzorem MEN, uprawniające do prowadzenia TUS. Zdobyte kwalifikacje pozwalają nieść właściwe, skuteczne wsparcie i nieocenioną pomoc małoletnim:

 • poprawę ich funkcjonowania w sytuacjach społecznych,
 • zmianę nieakceptowanych zachowań na pożądane i społecznie akceptowane,
 • wsparcie dzieci nieśmiałych, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami,
 • ułatwienie adaptacji do nowych sytuacji czy przestrzegania norm społecznych.

TUS to doskonałe narzędzie nie tylko dla specjalistów i terapeutów pracujących na co dzień z dziećmi trudnymi i z zaburzeniami, ale także dla nauczycieli czy opiekunów różnego rodzaju zajęć. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas kursu, mają oni odpowiednią wiedzę w zakresie efektywnego radzenia sobie na co dzień w pracy pedagogicznej z rozwiązywaniem konfliktów w grupie, ośmielaniem dzieci wycofanych, reagujących lękiem czy nieśmiałych.