Trening Umiejętności Społecznych – W czasach intensywnego rozwoju technologicznego, tzw. „kompetencje miękkie”, czyli zdolność radzenia sobie w sytuacjach społecznych, jest coraz bardziej ceniona. TUS to grupowe zajecia terapeutyczne, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci, m. in. poprzez zadania i gry zespołowe, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz trening asertywności.