Dlaczego warto uczyć dziecko współpracy?

Dzięki rozwiniętej umiejętności współpracy dziecko staje się członkiem grupy społecznej i jest w stanie nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi. Poprzez współpracę dziecko uczy się m.in. dążenia do celu, podejmowania inicjatywy, stawiania granic i szanowania granic innych osób oraz radzenia sobie z frustracją.  

Współpraca jako umiejętność społeczna 

Współpraca rozumiana jako jedna z kompetencji społecznych wpisuje się w definicję umiejętności społecznych, które według Matczak rozumiane są jako (2007, s. 7) „złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego”. Umiejętność współpracy wyposaża jednostkę w dodatkowe narzędzia radzenia sobie w określnych sytuacjach społecznych. Wiąże się z działaniem na rzecz danej grupy i opiera na relacji szacunku i wzajemnego uznania.  

8 obszarów umiejętności społecznych wg Metodologii Węglarz i Bentkowskiej 

Dzisiejszy wpis kończy serię artykułów, których tematyka była poświęcona kolejno konkretnym obszarom umiejętności społecznych wyróżnionych w autorskiej Metodologii Węglarz ii Bentkowskiej.  Dla przypomnienia – Metodologia Treningu Umiejętności Społecznych Węglarz i Bentkowskiej proponuje podział umiejętności społecznych na osiem obszarów. Została opracowana w oparciu o podstawy teoretyczne, badania naukowe oraz wiele lat pracy praktycznej autorek. 8 obszarów umiejętności społecznych według Metodologii Węglarz i Bentkowskiej: 
 1. Emocje 
 2. Normy społeczne 
 3. Komunikacja 
 4. Teoria umysłu 
 5. Samowiedza i samoświadomość 
 6. Asertywność 
 7. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 
 8. Współpraca

Ćwiczenia rozwijające współpracę 

Współpracę można rozwijać na bardzo wiele sposobów. Aby skutecznie wspierać dziecko w nabywaniu i pogłębianiu danej umiejętności społecznej warto kierować się myślą, że istotne jest, aby ćwiczenia, które wprowadzamy były dla uczestników źródłem radości i wywoływały wspólny uśmiech. Uproszczając – trening z elementami zabawy jest gwarancją sukcesu!  

Propozycje ćwiczeń i zabaw rozwijających współpracę: 

 • Wspólne prace artystyczne/plastyczne 
 • Przygotowywanie teatrzyków/występów 
 • Zabawa “w przewodnika” – np. Labirynt 
 • Gry planszowe 
 • Kalambury 
Pamiętaj, że efekty współpracy są bardziej satysfakcjonujące niż pracy indywidualnej. Nie bój się angażować grupy!  Źródła: 
 1. Węglarz J., Bentkowska D. (2020). Trening Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży. Przewodnik dla Terapeutów. 
 2. Wilkos, E. (2017). O współpracy między dziećmi. Dostępny w internecie: https://balonblum.pl/artykuly/o-wspolpracy-miedzy-dziecmi