fbpx

Blog

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

Uczeń ze spektrum autyzmu to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kluczowe jest poznanie zaburzenia oraz dostosowanie sposobu pracy do możliwości naszych podopiecznych. Budowanie relacji może okazać się trudniejsze niż w przypadku pracy z dzieckiem neurotypowym i niejednokrotnie stanowi dla Nauczyciela (niezwykle piękne) wyzwanie! 

Blog

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

Uczeń ze spektrum autyzmu to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kluczowe jest poznanie zaburzenia oraz dostosowanie sposobu pracy do możliwości naszych podopiecznych. Budowanie relacji może okazać się trudniejsze niż w przypadku pracy z dzieckiem neurotypowym i niejednokrotnie stanowi dla Nauczyciela (niezwykle piękne) wyzwanie! 

Fakty i mity na temat Autyzmu

Istnieje wiele błędnych założeń na temat funkcjonowania dzieci ze spektrum z autyzmu. Stereotypy przyczyniają się do stygmatyzacji osób ze spektrum i nierzadko tym samym do wykluczania ich z grup społecznych.

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?

Emocje charakteryzuje różna dynamika i siła. Dzieci na różnych etapach rozwoju będą inaczej radziły sobie z regulacją emocjonalną. Niekiedy odpowiedzią na trudne dla dziecka emocje może być rzucanie się na ziemię, krzyk czy płacz. W innych sytuacjach może być to wycofanie z kontaktu i lęk.

Zasada 3R czyli co jest niezbędne w pracy z dzieckiem z ADHD?

Każda diagnoza, niezależnie od jej rodzaju może wywołać w nas pewne obawy. Stojąc w obliczu nowej sytuacji mamy prawo nie wiedzieć jak sobie z nią poradzić. Z czasem dostosowujemy się do nowych warunków, stopniowo ucząc się adekwatnych sposobów postępowania.

Bez kategorii 26/04/2022

Dlaczego warto uczyć dziecko współpracy?

Najogólniej mówiąc współpraca to zdolność do współdziałania z innymi. Opiera się na wzajemnych relacjach i koncentruje na działaniu na rzecz danej grupy. Działania oparte na współpracy zmierzają do realizacji wspólnych celów i stanowią zespołowe rozwiązywanie problemów.

Sytuacje trudne. Jak nauczyć dziecko radzić sobie ze stresem?

Najprościej mówiąc według definicji Salye’go stres jest reakcją organizmu na stawiane mu żądania. Stan fizjologiczny pojawiający się w sytuacji stresowej ma funkcję adaptacyjną – w sytuacji zagrożenia mobilizuje organizm do walki lub ucieczki. W idealnych warunkach, po ustaniu zagrożenia ciało wraca do stanu relaksu. Wówczas stres nie jest zjawiskiem, którym należy się niepokoić.

Niegrzeczne czy nadpobudliwe? Porozmawiajmy o ADHD

Objawy ADHD często mogą być przez nas bagatelizowane. Zakładamy, że dziecko jest po prostu niegrzeczne i prędzej czy później wyrośnie z prezentowanego zachowania.

Asertywność jako centralna umiejętność społeczna. Jak uczyć dziecko stawiania granic?

Podążając za słowami Marii Oleś (2018) – asertywność jest jedną z centralnych umiejętności społecznych. Polega na podejmowaniu decyzji i działań spójnych z własnymi pragnieniami, potrzebami, celami i emocjami przy jednoczesnym poszanowaniu i braku naruszenia przestrzeni innych osób.

Czy ważne jest co dziecko myśli o sobie? Czyli o tym jakie znaczenie ma samowiedza i samoświadomość

Człowiek jest istotą społeczną. Najprościej mówiąc, oznacza to, że do funkcjonowania i prawidłowego rozwoju potrzebuje innych ludzi. Satysfakcjonujące relacje są uzależnione od tego, jak jednostka postrzega siebie samego. Świadomość własnych mocnych i słabych stron, potrzeb czy umiejętność zauważenia różnic i podobieństw pomiędzy sobą a innymi ludźmi są punktem wyjścia do prawidłowego regulowania interakcji społecznych.