Empatia u dziecka. Dlaczego warto wspierać jej rozwój?

Wiemy już, że człowiek jest istotą społeczną. Co z tym związane przez całe swoje życie funkcjonuje w relacji z innymi. Empatyczna komunikacja, czyli komunikacja oparta na wrażliwości względem potrzeb naszych rozmówców oraz z poszanowaniem ich uczuć pozwala na budowanie autentycznych relacji z innymi ludźmi. Rozwijając w dziecku empatię tworzymy przestrzeń do funkcjonowania w świecie społecznym i wyposażamy dziecko w zasoby, których obecność pozwoli na radzenie sobie w wielu trudnych sytuacjach. 

Po co nam empatia? 

Empatia pozwala nam na zrozumienie drugiego człowieka. Dzięki zdolności współodczuwania możemy adekwatnie reagować na emocje drugiej osoby. W literaturze możemy znaleźć podział na empatię emocjonalną, która związana jest z umiejętnością rozumienia stanów psychicznych innych osób oraz empatię poznawczą, która jest zdolnością przyjęcia cudzej perspektywy – przysłowiowe „wejście w cudze buty”. 

Empatia – do czego jest nam potrzebna? 

  • osoby empatyczne łatwiej nawiązują i podtrzymują satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi 
  • empatia pomaga szybciej i skuteczniej rozwiązywać konflikty i różnego rodzaju nieporozumienia 
  • dzięki empatii uważnie obserwujemy i uczymy się nowych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
Wymienione przykłady to jedynie mała część tego, co dobrego wnosi empatia w życie człowieka. Korzyści płynących z empatycznej postawy jest znacznie więcej – czekamy w komentarzach na Wasze propozycje   

Jak rozwijać empatię u dzieci? 

  1. Mówiąc o rozwoju empatii należy pamiętać o tym, że mózg małego dziecka uczy się empatii poprzez obserwację. Dzieci widząc zachowania dorosłych – w szczególności dla nich znaczących – zaczynają naśladować pewne schematy. Początkowo maluch powiela ruchy czy mimikę twarzy swojego opiekuna, a z czasem zaczyna rozpoznawać jego emocje i dopasowywać się do nich. Prosta zasada – dajmy dzieciom dobry przykład! 
  2. Czytanie książek to dobry sposób na pokazaniu dziecku perspektywy drugiej osoby. Pomocne jest tutaj czytanie z podziałem na role   
  3. Odgrywanie scenek, w których każde z dzieci będzie miało do odegrania fragment sytuacji z życia. Następnie na forum warto omówić sytuację z uwzględnieniem emocji i zachowań każdego z uczestników zdarzenia. 
  4. Bardzo prostym sposobem na rozwijanie empatii u dziecka jest wzmacnianie jego naturalnych zachowań. Bardzo często dzieci reagują w sposób empatyczny, na przykład widząc smutek osoby bliskiej. Wówczas jedyne co musimy zrobić, to wspierać jego inicjatywę. 
  5. Rozmawiajmy o emocjach, potrzebach i nastrojach. Naucz dziecko nazywania przeżywanych stanów emocjonalnych oraz pomóż w ich wyrażaniu. Dzięki temu dziecko lepiej zrozumie własne uczucia i będzie bardziej uważne na to, co dzieje się w otoczeniu. 
 Nie zapominajmy o tym, że aby móc w dziecku rozwijać empatię sami potrzebujemy znaleźć ją w sobie! Jak ważna jest empatia w pracy terapeuty? Po odpowiedź zapraszamy na kanał Fabryka Relacji.  Źródła: 
  1. Bancewicz, I. Rola empatii w rozwoju dziecka. Dostęp: 12.10.2021r. Dostępny w internecie:(https://web.swps.pl/strefa-psyche/blog/15387-rola-empatii-w-rozwoju-dziecka) 
  2. Boćko-Mysiorska, M. Jak mózg dziecka uczy się empatii? Dostęp: 12.10.2021r. Dostępny w internecie: (https://dziecisawazne.pl/mozg-dziecka-uczy-sie-empatii/)