Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogicznym, specjalność Animacja Społeczno-Kulturalna, jednak to na autyzmie skupiły się jego główne zainteresowania. Od 2005 roku pracuje z dziećmi z autyzmem uczestnicząc w różnych systemach terapeutycznych, kursach oraz konferencjach. Tworzy Przylądek Dobrej Nadziei, w ramach którego prowadzi warsztaty oraz szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem.