Odpowiedzialna za działania marketingowe i wizerunek Studia Psychologicznego. Dba o komunikację i relacje z klientami m.in.: poprzez social media. Pyta, słucha, wyciąga wnioski. Uczestniczy w procesie tworzenia angażujących treści. Wolny czas najchętniej spędza z bliskimi oraz na poszerzaniu wiedzy z zakresu samorozwoju oraz rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci.