Magister biologii (specjalizacja: biochemia); magister psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna); doktorat z nauk humanistycznych uzyskany w 1986 roku. Jest autorką 6 książek dla dorosłych i 30 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi. Stworzyła Program “Bezpieczne Dziecko” mający chronić dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Na program składają się książki autorstwa dr Elżbiety i innych profesjonalistów. Prowadziła prywatną działalność terapeutyczną.