ojawy ADHD

Jakie pierwsze objawy mogą świadczyć o ADHD? 

Czym jest ADHD? 


ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest to zaburzenie neurorozwojowe, czyli wynikające z nieprawidłowej pracy mózgu. Mówi się o różnych drobnych mikro uszkodzeniach, które prawdopodobnie następują na początku rozwoju dziecka. Jest także pewien element dziedziczenia, czyli predyspozycje do ADHD. Dlatego w przypadku tego zaburzenia nakładają się dwie rzeczy: geny i środowisko, czyli różne rzeczy w okresie prenatalnym, które mogą doprowadzić do tego, że u danej osoby rozwinie się ADHD, a u innej nie.  

POZNAJ 3 CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARY, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJAWAMI ADHD! 

OBSZAR 1: NADWRAŻLIWOŚĆ, zespół nadpobudliwości psychoruchowej. 

Jednym z obszarów, który może świadczyć o ADHD, jest nadwrażliwość, która może objawiać się również jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ZNPP). Osoba z ZNPP wykazuje nadmierną aktywność fizyczną, często chodzi, wierci się, wstaje i nieustannie musi być w ruchu. Mogą również występować inne formy nadwrażliwości, takie jak niepokój związany z siedzeniem, gdzie osoba gniecie coś w dłoniach, nieustannie poprawia włosy lub obgryza paznokcie. Kolejnym objawem może być nadmierna gadatliwość, czyli osoba, która niekoniecznie jest nadmiernie ruchliwa, ale bardzo dużo mówi. Widać u niej nadwrażliwość w toku myślenia, który jest trudny do prześledzenia z powodu mnogości wątków występujących jednocześnie. 

W przypadku ZNPP, osoba doświadcza nie tylko nadmiernej ruchliwości, ale także trudności w utrzymaniu uwagi i kontrolowaniu impulsów. Osoby z ZNPP mogą mieć trudności w zachowaniu spokoju, kontrolowaniu emocji oraz przestrzeganiu zasad społecznych. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jednym z podtypów ADHD, charakteryzującym się występowaniem objawów nadmiernej aktywności psychomotorycznej, trudności w kontroli impulsów i utrzymaniu uwagi. 

Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest istotne dla odpowiedniego zrozumienia i leczenia ADHD. Osoby z tym zespołem mogą wymagać wsparcia terapeutycznego, edukacji i strategii zarządzania, które pomogą im rozwijać umiejętności samokontroli, skupienia uwagi i odpowiedniego zachowania. Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą znacznie poprawić jakość życia osób z ZNPP i umożliwić im osiągnięcie pełnego potencjału rozwojowego. 

OBSZAR 2: IMPULSYWNOŚĆ 

Do zespołu objawów ADHD należą trudności z zachowaniem i impulsywność. Osoby z tym zaburzeniem często wykazują zachowania charakteryzujące się impulsywnością, czyli podejmowaniem szybkich decyzji bez odpowiedniego zastanowienia. Reagują one natychmiastowo na bodźce zewnętrzne lub impulsy wewnętrzne, nie dając sobie czasu na przemyślenie konsekwencji swoich działań. Taki sposób funkcjonowania może prowadzić do podejmowania nietrafionych decyzji, które mają negatywne skutki zarówno dla samych osób z ADHD, jak i dla innych. Na przykład, osoby z ADHD mogą często przerywać innym w trakcie rozmowy, wykazywać niecierpliwość lub doświadczać nagłych wybuchów emocji. Impulsywność może również objawiać się podejmowaniem ryzykownych działań bez analizy konsekwencji. Takie zachowanie może mieć wpływ na różne aspekty życia, takie jak relacje społeczne, praca lub edukacja. 

dziecko z ADHD

W przypadku dzieci z ADHD, trudności w zachowaniu często obejmują również problemy z kontrolą emocji. Dzieci te mogą mieć trudności w radzeniu sobie ze złością, frustracją i niepokojem. Mogą również wykazywać trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu energii, co prowadzi do nadmiernego pobudzenia i trudności w zachowaniu spokoju. Dodatkowo, dzieci z ADHD mogą mieć trudności z przestrzeganiem zasad społecznych i utrzymaniem odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. 

Należy pamiętać, że ADHD występuje nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych. U dorosłych objawy zaburzenia mogą przejawiać się w inny sposób, ale również wpływają na funkcjonowanie w różnych sferach życia. Osoby dorosłe z ADHD mogą doświadczać trudności w utrzymaniu skupienia i organizacji, zarówno w pracy, jak i w codziennych obowiązkach. Mogą mieć trudności z zarządzaniem czasem, planowaniem i wykonywaniem zadań. Zachowanie impulsywne i trudności w kontrolowaniu emocji również mogą mieć wpływ na relacje interpersonalne oraz zdolność do utrzymania równowagi emocjonalnej. 

OBSZAR 3: ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI 

Kolejnym obszarem, który może świadczyć o ADHD, są zaburzenia koncentracji uwagi. Osoby z tym zaburzeniem często mają trudności z utrzymaniem skupienia na jednym zadaniu przez dłuższy czas, co może być jednym z pierwszych objawów ADHD. Mogą łatwo się rozpraszać, tracić wątek lub mieć trudności w śledzeniu instrukcji, co może wskazywać na obecność objawów zaburzeń koncentracji. Zaburzenia koncentracji uwagi często prowadzą do problemów w nauce, zwłaszcza w szkole, gdzie dzieci z ADHD, które mają trudności w skupianiu uwagi, mogą doświadczać trudności w przyswajaniu i zapamiętywaniu informacji oraz wykonywaniu zadań wymagających skupienia uwagi. 

Dodatkowo, zachowanie dziecka, które ma trudności w skupianiu uwagi, może manifestować się trudnościami w organizacji otoczenia oraz planowaniu działań. Często osoby z ADHD mają trudności z utrzymaniem porządku w miejscu pracy, pamiętaniem o terminach lub wykonywaniem zadań domowych, co może być wynikiem zaburzeń koncentracji uwagi. Trudności te wynikają z niedostatecznej zdolności do skupienia uwagi i utrzymania uporządkowanego podejścia do wykonywania zadań. 

Powyższe objawy powodujące zaburzenia mogą świadczyć o ADHD, lecz nie muszą.

Przy ADHD ważne jest zrozumienie, że każda osoba może doświadczać różnych objawów i nasilenia zaburzenia. Dlatego istnieje konieczność indywidualnego podejścia oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla każdej jednostki z ADHD, aby mogły rozwijać swoje umiejętności, osiągać sukcesy w życiu dorosłym. 

Jeśli w swoim otoczeniu masz dziecko, u którego występują objawy ADHD i chcesz wiedzieć więcej na temat ADHD u dzieci, zapraszamy do przeczytania tego artykułu, odsłuchania nagrań webinarów oraz do kursu online: Dziecko z ADHD – jak wspierać i rozumieć.