Poradnia psychologiczna Gdynia

Zajęcia dla dzieci diagnoza – terapia – konsultacje

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów

Poradnia psychologiczna Gdynia

Diagnoza psychologiczna dziecka

W przypadku gdy rodziców niepokoją pewne objawy w zachowaniu ich dziecka, lub podejrzewają, że jego rozwój  przebiega w sposób nieprawidłowy.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego mocne i słabe strony, wyznaczenie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Poradnia psychologiczna Gdynia

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego mocne i słabe strony, wyznaczenie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Poradnia psychologiczna Gdynia

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego mocne i słabe strony, wyznaczenie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Poradnia psychologiczna Gdynia
Poradnia psychologiczna w Gdyni

Konsultacje dla rodziców

Doświadczających trudności w rozumieniu zachowań swoich dzieci oraz tych, którzy chcą uzyskać poradę odnośnie rozwoju i wychowania dziecka. Może być to związane z kryzysem w rodzinie (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, poważna choroba) lub też innymi okolicznościami życiowymi (pojawienie się nowego członka rodziny, podjęcie przez jednego z rodziców pracy za granicą, konflikty domowe).

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy szkolenia adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych osób pracujących z dziećmi oraz dla studentów.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej z wykorzystaniem wykładów,   ćwiczeń grupowych, pracy indywidualnej. Tematyka związana jest z pracą z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

Studio Psychologiczne Joanna Węglarz zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00074/2018.

W związku z tym certyfikaty ze szkoleń wystawiane są zgodnie ze wzorem MEN.

psycholog rodzinny gdynia, terapia rodzinna gdynia
Czytaj więcej

Skorzystaj z pomocy specjalistów z poradni psychologicznej w Gdyni

Wychowanie dzieci to skomplikowany i żmudny proces. Czasem konieczna okazuje się pomoc wykwalifikowanych specjalistów, którzy wesprą opiekunów i wskażą odpowiednie formy leczenia. Wytłumaczą także, jakie metody i narzędzia sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Jeśli interesuje Cię poradnia psychologiczna Gdynia stanowi miejsce, gdzie działa nasza placówka. Współpracujemy z wykwalifikowanym personelem wyróżniającym się wieloletnią praktyką zawodową. Dzięki temu możemy zaproponować szeroki zakres usług, dostosowany zarówno do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

Pracujemy z wieloma pacjentami, również z niepełnosprawnymi oraz cierpiącymi na zaburzenia takie jak: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, FASD. Świadczymy kompleksowe usługi – zanim wskażemy optymalne rozwiązanie, przeprowadzamy szczegółowy wywiad z opiekunami. Do istotnych elementów naszej pracy należy również dokładna obserwacja pomagająca w postawieniu prawidłowej diagnozy i doborze terapii dopasowanej do możliwości rozwojowych, wieku oraz potrzeb podopiecznych. Zakładając, że w Twoim kręgu zainteresowań mieści się poradnia psychologiczna Gdynia to region, który powinieneś odwiedzić.

Realizujemy zajęcia pomagające w rozwiązywaniu wielu problemów, m.in. w emocjonalnych, usprawniających funkcje poznawcze. Pomagamy też w rozwoju motoryki małej. Staramy się, by nadzorowane przez nas terapie charakteryzowały się różnorodnością. Z tego względu wykorzystujemy wiele środków i narzędzi. Organizujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, wplatając w nie elementy zabawy.

Wśród ważnych czynników wpływających na powodzenie naszych działań warto wymienić konsultacje z rodzicami. Tłumaczymy im, jak powinni zachowywać się w codziennych sytuacjach czy też, jak reagować w trudnych momentach. Pokazujemy sposoby na wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci oraz udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania. Wyjaśniamy ponadto kwestie związane ze źródłem zaburzeń oraz mówimy, czego należy unikać. Z doświadczenia wiemy, że dobra współpraca przekłada się na szybsze rezultaty leczenia. Skoro absorbuje Cię poradnia psychologiczna Gdynia to rejon słynący z wysokiej jakości usług. Nadzorowany przez nas ośrodek wyróżnia się ogromną popularnością.

Zapisz się na szkolenia i warsztaty

Zajmujemy się ponadto szkoleniami nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, a także pozostałych osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Kursy przybierają formę praktycznych zajęć połączonych z wykładami lub ćwiczeniami grupowymi oraz indywidualnymi. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się warsztat psychoedukacyjny pod nazwą „Świadome rodzicielstwo”, dostarczający wartościowych informacji na temat zachowań psychospołecznych. W trakcie spotkań w poradni psychologicznej w Gdyni wskazujemy na praktyczne aspekty związane z komunikacją, ustanawianiem kar oraz nagród. Duży nacisk kładziemy też na coaching rodzicielski oraz wprowadzenie nawyków, zasad i rytuałów.

Umożliwiamy także uzyskanie tytułu Trenera Treningu Umiejętności Społecznych. Aby otrzymać taki stopień, należy przejść szkolenie, w trakcie którego poruszamy wiele istotnych zagadnień, np. dotyczących psychologii rozwojowej, diagnozowania oraz opracowywania metod i ewaluacji terapii, systemów motywacyjnych. Przedstawiamy instrukcje w zakresie pracy z podopiecznymi cierpiącymi na różnego typu zaburzenia rozwojowe. Pokazujemy również krok po kroku, jak przygotowywać scenariusze i programy zajęć. Warto dodać, że kierowana przez nas placówka posiada niezbędne uprawnienia potwierdzone wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Jeżeli Twoją uwagę zwraca poradnia psychologiczna Gdynia to obszar, w którym znajduje się nasza siedziba. Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza na stronie internetowej.

Psycholog dziecięcy Gdynia