Zajęcia dla dzieci diagnoza – terapia – konsultacje

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów

Diagnoza psychologiczna dziecka

W przypadku gdy rodziców niepokoją pewne objawy w zachowaniu ich dziecka, lub podejrzewają, że jego rozwój  przebiega w sposób nieprawidłowy.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego mocne i słabe strony, wyznaczenie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego mocne i słabe strony, wyznaczenie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego mocne i słabe strony, wyznaczenie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Konsultacje dla rodziców

Doświadczających trudności w rozumieniu zachowań swoich dzieci oraz tych, którzy chcą uzyskać poradę odnośnie rozwoju i wychowania dziecka. Może być to związane z kryzysem w rodzinie (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, poważna choroba) lub też innymi okolicznościami życiowymi (pojawienie się nowego członka rodziny, podjęcie przez jednego z rodziców pracy za granicą, konflikty domowe).

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy szkolenia adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych osób pracujących z dziećmi oraz dla studentów.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej z wykorzystaniem wykładów,   ćwiczeń grupowych, pracy indywidualnej. Tematyka związana jest z pracą z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

Studio Psychologiczne Joanna Węglarz zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00074/2018.

W związku z tym certyfikaty ze szkoleń wystawiane są zgodnie ze wzorem MEN.