Kreatywność w pracy z dziećmi

Mali podopieczni stale motywują nas do rozwoju i poszukiwania coraz to nowych sposobów pracy. Naszym zadaniem jest stworzenie dziecku przestrzeni do swobodnego odkrywania świata i podtrzymania w nim pierwotnej ciekawości i kreatywności. Nasuwa się zatem pytanie – jak włączyć kreatywność do codziennej pracy z dziećmi?   

Czym jest kreatywność?  

W literaturze pojawia się wiele definicji kreatywności, ponieważ jest ona pojęciem złożonym i wieloaspektowym. W skrócie można ją jednak opisać jako zdolność bądź proces tworzenia nowych, oryginalnych i wartościowych rozwiązań, pomysłów bądź wytworów mających zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Kreatywność związana jest z myśleniem elastycznym, niekonwencjonalnym — to też zdolność do łączenia istniejących elementów w nowe konfiguracje. Stanowi formę myślenia, które prowadzi do powstawania nowych i oryginalnych rozwiązań. Opiera się na twórczym postrzeganiu otaczającego świata, zabawie i otwartości. 

kreatywność u dzieci

Kreatywność w obszarze pedagogiki i pracy z dziećmi 

W obszarze pracy z dziećmi i pedagogiki kreatywność odgrywa szczególną rolę, gdyż pomaga w rozwijaniu umiejętności myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, adaptacji do zmian i odkrywania nowych dróg do osiągania celów. Co istotne, kreatywne podejście do nauczania stwarza przestrzeń, w której dzieci mogą eksperymentować, zadawać pytania, odkrywać, tworzyć i wyrażać siebie. Dodatkowo kreatywność ma też bliski związek z wyobraźnią i postrzegania rzeczywistości w innych sposób niż jest to powszechnie przyjęte.  

Kim jest kreatywny nauczyciel?  

Kreatywny nauczyciel ma szansę rozbudzić w dzieciach wewnętrzną motywację do szukania odpowiedzi na pytania, które napotkają na swojej drodze. Ciekawe, angażujące i nieszablonowe zajęcia stanowią dla dzieci rodzaj przygody — to wychodzi poza schematyczny klimat szkoły. Kreatywny nauczyciel to osoba mająca wyjątkowe cechy — sprawia, że staje się inspiracją dla swoich uczniów. Wyróżnia się m.in. tym, że jest otwarta na nowe pomysły, propozycje i różnorodne sposoby rozwiązywania problemów.  

Ciekawość kreatywnego nauczyciela sprawia, że jest w stanie zauważyć punkt widzenia inny niż własny, co pozwala na lepsze zrozumienie perspektywy ucznia. To też osoba cechująca się nieszablonowym myśleniem, co pozwala wychodzić poza utarte schematy i poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Kreatywność takiego nauczyciela jest wolna od stereotypów, co sprawia, że potrafi tworzyć unikalne i dostosowane do potrzeb uczniów zajęcia.  

Kreatywny nauczyciel potrafi zrozumieć swoich uczniów i wzbudzić w nich wewnętrzną motywacją do odkrywania świata. Do tego celu wykorzystuje angażujące i niekonwencjonalne metody nauczania. Tworzy też dla dzieci atmosferę przygody wykraczającą poza schematy szkolne. Mowa tutaj o nauczycielu, który potrafi zainspirować dzieci do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i samodzielnego rozwiązywania problemów. Jeżeli chcesz rozwijać swoją kreatywność w pracy z dziećmi, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem.  

Kreatywny – czyli jaki?  

  • otwarty — na pomysły, propozycje i nowe rozwiązania  
  • ciekawy — punktu widzenia innego, niż własny  
  • cechujący się nieszablonowym myśleniem  
  • innowacyjny  
  • wolny od stereotypów  

Wymienione wyżej cechy to tylko kilka z możliwych charakterystyk. Nie chcemy zamykać w sztywnych ramach postawy, którą cechuje kreatywność. Zaufaj swojej intuicji, otwórz się na dzieci, wsłuchaj w ich potrzeby i działaj! Jeżeli chcesz rozwijać się jako kreatywny nauczyciel, zapoznaj się z tym kursem. Dzięki niemu nauczysz się, jak inspirować dzieci i zachęcać je do nauki.  

kreatywność u dzieci

Dlaczego warto postawić na kreatywność w pracy z dziećmi?  

Aby poznawać świat dorośli oraz dzieci robią to za pomocą zmysłów. Oznacza to, że używają różnych kanałów percepcji, m.in. wzroku, słuchu, dotyku. Poprzez wybieranie kreatywnych rozwiązań, czyli angażując w codziennej pracy z dziećmi aktywności różnego typu, tworzymy naszym podopiecznym środowisko pełne możliwości. Tym sposobem równocześnie z nauką przekazujemy dzieciom w sposób pośredni znacznie więcej umiejętności, niż mogłoby się nam wydawać.  

Podsumujmy…

Kreatywność jest kluczowa w procesie rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach. Poprzez zachęcanie do myślenia innowacyjnego, kreatywne podejście do pracy z pociechami stymuluje ich zdolności poznawcze i umiejętność rozwiązywania problemów. Dzieci, które stykają się z różnorodnymi aktywnościami i zadaniami wymagającymi kreatywności, uczą się elastycznego myślenia.  

Wiesz już, jak duże znaczenie ma kreatywność w pracy z dziećmi i znasz cechy charakteryzujące kreatywnego nauczyciela. Pamiętaj, że odkrycie w sobie radości, ciekawości i chęci to podstawa do wprowadzenia w swoją pracę elementów kreatywności.  Zastanawiasz się, jakie gry i zabawy możesz zaproponować dzieciom w duchu kreatywnego myślenia? Dowiedz się więcej na ten temat w następnych artykułach

Źródła 

  1. 1.Kindler, E.Kreatywny nauczyciel. Dostęp: 12.11.2021r. Dostępny w internecie: https://sp10tczew.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyJnN1YnBhZ2U9MTI%3D  
  1. Kosztyła, B.(2014).Kreatywny nauczyciel jako twórca zabaw. Dostęp: 12.11.2021r. Dostępny w internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Kosztyla1.pdf  
  1. Kožuh, A. (2016).Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej. Dostęp: 12.11.2021r. Dostępny w internecie: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/numery/2016-2/panstwo-i-spoleczenstwo-2016-nr2-kozuh.pdf