stres dziecięcy

Stres u dzieci – jak się objawia i jak uczyć dzieci sobie z nim radzić?

Stres u dzieci może mieć różne przyczyny i objawy, zależne od etapu rozwoju dziecka, jak np. zmiany życiowe u młodszych dzieci czy presja akademicka u starszych. Chroniczny stres może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zarówno fizycznych jak i psychicznych, takich jak zaburzenia snu, depresja czy problemy z koncentracją. Ważne jest, aby nauczyciele i rodzice byli świadomi tych zagrożeń i stosowali odpowiednie techniki wspierające dzieci w radzeniu sobie ze stresem, takie jak techniki relaksacyjne czy mindfulness. Integracja tych praktyk w codzienne życie dzieci może znacząco poprawić ich zdolność do zarządzania stresem i rozwijać ich kompetencje społeczne oraz emocjonalne.
dziecko z autyzmem

Integracja dziecka ze spektrum z rówieśnikami

Integracja dzieci w spektrum autyzmu z rówieśnikami w klasie stanowi wyzwanie, ale jest też kluczowa dla ich rozwoju społecznego i emocjonalnego. Dzieci z autyzmem często napotykają trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych, co może prowadzić do izolacji, jednak odpowiednie metody edukacyjne i wsparcie rówieśnicze mogą znacznie poprawić ich integrację. Znaczące jest zindywidualizowane podejście w edukacji, w tym adaptacja środowiska i materiałów dydaktycznych, aby umożliwić dzieciom z autyzmem osiągnięcie sukcesu w nauce i relacjach społecznych.
dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Wsparcie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim stanowi istotne wyzwanie edukacyjne, które wymaga od nauczycieli stosowania odpowiednich metod dydaktycznych. Aby efektywnie wspierać uczniów z tą diagnozą, kluczowe jest zrozumienie ich indywidualnych potrzeb i dostosowanie procesu nauczania, co pozwala na pełniejsze rozwijanie ich potencjału. Współpraca z rodzicami oraz integracja społeczna i emocjonalna w grupie rówieśniczej są niezbędne do budowania ich samooceny i umiejętności społecznych.
zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci to poważny problem, z którym zmagają się nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Artykuł omawia objawy, przyczyny oraz skuteczne metody diagnozy i terapii tego zaburzenia, podkreślając znaczenie wczesnej interwencji i wsparcia psychologicznego. Znajdziesz tu również informacje o roli rodziców i nauczycieli w zarządzaniu zachowaniami buntowniczymi oraz praktyczne porady dotyczące leczenia i zapobiegania zaburzeniom opozycyjno-buntowniczym u dzieci.
szkolenie tus

Jak zostać Trenerem TUS ? Oto, co powinieneś wiedzieć.

Stanie się trenerem umiejętności społecznych (TUS) cieszy się coraz większą popularnością, choć w Polsce nie ma jednoznacznej ścieżki kariery w tej dziedzinie. Szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe oferują solidne podstawy, ale kluczowe są również empatia, umiejętność słuchania i budowania relacji. Praktyczne doświadczenie i certyfikacja mogą znacznie zwiększyć Twoją wiarygodność na rynku pracy, otwierając drzwi do pracy w różnych środowiskach edukacyjnych i terapeutycznych.
agresja wobec dziecka

5 błędów, które popełniają dorośli w sytuacji agresji dziecka.

Agresja u dziecka może stawiać wyzwania wychowawcze dla rodziców i opiekunów, wymagając zrozumienia przyczyn i skutecznego reagowania. Często popełniane błędy obejmują brak zrozumienia potrzeb dziecka, niespójność w metodach wychowawczych, nieodpowiednie reakcje na agresję, ignorowanie emocjonalnych potrzeb dziecka oraz brak współpracy z innymi dorosłymi. Aby skutecznie wspierać dziecko, kluczowe jest unikanie tych błędów i szukanie profesjonalnej pomocy w razie potrzeby.
przemoc w szkole

Agresja dziecka w szkole wobec rówieśników

Agresja w szkole jest złożonym problemem wymagającym zaangażowania całej społeczności edukacyjnej, włączając nauczycieli, rodziców i specjalistów, aby zapewnić bezpieczne i wspierające środowisko dla wszystkich uczniów. Kluczowe jest wyeliminowanie agresywnych zachowań poprzez edukację, konsekwentne działania i wsparcie ofiar, co przyczyni się do budowania pozytywnych relacji i kultury szkolnej opartej na szacunku i zrozumieniu.
uzależnienie od telefonu

Uzależnienie od telefonu u dzieci – jak rozpoznać i pomóc?

Fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu, stanowi rosnące zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wpływając na ich rozwój i codzienne funkcjonowanie. Objawy tego uzależnienia obejmują nieustanne korzystanie z urządzenia, porzucanie dotychczasowych zainteresowań, zmiany w zachowaniu, a także spadek wyników w nauce. Aby pomóc dziecku w walce z fonoholizmem, ważne jest ustalenie zasad korzystania z telefonu, promowanie alternatywnych form aktywności, a także dawanie dobrego przykładu poprzez ograniczenie własnego czasu spędzanego przy ekranie. W niektórych przypadkach konieczne może być wsparcie specjalisty, które pomoże zarówno dziecku, jak i rodzicom poradzić sobie z problemem.
nastolatek w spektrum autyzmu

Nastolatek ze spektrum autyzmu – jak zrozumieć i wesprzeć?

W tym wpisie zagłębiamy się w wyjątkowe wyzwania i doświadczenia, z jakimi mierzą się nastolatki w spektrum autyzmu podczas okresu dojrzewania. Ten kluczowy czas w życiu, pełen zmian i pierwszych ważnych decyzji, może być szczególnie intensywny dla młodych osób z ASD. Omawiamy, jak diagnoza autyzmu wpływa na komunikację, budowanie relacji i zachowanie, a także jak dorośli mogą zrozumieć i wesprzeć młodzież w spektrum. Poruszamy również ważne tematy, takie jak pierwsze związki romantyczne, zdrowie psychiczne, ryzyko uzależnień oraz znaczenie akceptacji i edukacji w promowaniu inkluzji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak aktywnie wspierać rozwój społeczny i emocjonalny nastolatków w spektrum autyzmu.
dziecko na terapii

Jak motywować dziecko do współpracy na terapii ?

Motywacja jest niezbędna w procesie uczenia się i terapii dzieci, zależna od systemu nagrody w mózgu i wydzielania dopaminy. Kluczowe jest unikanie stresu i lęku, które hamują motywację, oraz tworzenie przyjemnych warunków nauki. Skutecznym sposobem na zwiększenie motywacji jest uczynienie terapii formą zabawy, co zachęca dziecko do uczestnictwa. Ważna jest także budowa pozytywnej relacji z dzieckiem i unikanie motywacji zewnętrznej, jak np. system żetonowy, na rzecz wspierania motywacji wewnętrznej. Atrakcyjne prowadzenie terapii i współpraca z rodzicami również odgrywają istotną rolę w budowaniu motywacji u dzieci. Ostatecznie, pozytywna relacja, atrakcyjność zajęć i współpraca z rodzicami są kluczowe dla efektywnej terapii i rozwoju motywacji wewnętrznej dziecka.
autoagresja w spektrum autyzmu

Autoagresja w spektrum autyzmu  

Autoagresja w spektrum autyzmu to złożony problem, który obejmuje zarówno fizyczne, jak i werbalne formy szkód wobec siebie, często wynikający z nadwrażliwości sensorycznej i trudności w samoregulacji emocjonalnej. Badania wskazują, że dotyka ona 30-50% osób z autyzmem, szczególnie tych z dodatkową niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowe w zarządzaniu tym zjawiskiem jest indywidualne podejście do terapii, zrozumienie przyczyn autoagresji i stosowanie holistycznych strategii wsparcia.
adhd u dziewczynek

Dlaczego ADHD u dziewczynek jest często niediagnozowane? 

ADHD u dziewczynek to zagadnienie, które wymaga większej uwagi i zrozumienia. Wiele czynników, takich jak zakorzenione stereotypy płciowe, niesprawiedliwe oczekiwania społeczne oraz przestarzałe metody diagnozy, przyczynia się do niedostrzegania tego zaburzenia u młodych dziewczynek. W naszym najnowszym wpisie na blogu skupiamy się na znaczeniu edukacji i podnoszenia świadomości społecznej, aby zapewnić równość w diagnozowaniu i wsparciu dla dziewczynek z ADHD. Przeanalizujemy, jak te czynniki wpływają na życie i rozwój dziewcząt z ADHD oraz jak możemy wspólnie pracować nad umożliwieniem im wykorzystania pełni ich możliwości.
TUS dla nastolatków

W jaki sposób prowadzić trening umiejętności społecznych dla nastolatków? 

Odkryj kluczowe strategie skutecznego prowadzenia treningu umiejętności społecznych (TUS) dla nastolatków, kluczowego wsparcia w ich rozwoju osobistym w okresie dojrzewania. Nasz artykuł zagłębia się w wyzwania adolescencji, podkreślając znaczenie rozwoju asertywności i samoświadomości. Dowiedz się, jak praktyczne treningi społeczne i zrozumienie roli mediów społecznościowych mogą pomóc młodym ludziom w kształtowaniu tożsamości i radzeniu sobie z trudnościami.
mity na temat autyzmu

Mity na temat autyzmu  

Mity o autyzmie obejmują takie przekonania jak to, że jest to choroba, którą można wyleczyć terapiami, podczas gdy w rzeczywistości jest to zaburzenie neurorozwojowe wymagające wsparcia i dostosowań środowiskowych, oraz, że dotyczy nierównego rozkładu autyzmu między płciami, gdzie nowsze badania pokazują, że autyzm występuje u obu płci, choć u dziewcząt może być mniej zauważalny i diagnozowany później. Ponadto, istnieje błędne przekonanie, że osoby z autyzmem nie odczuwają emocji, podczas gdy w rzeczywistości mogą one być bardzo wrażliwe, choć mają trudności z ich wyrażaniem w społecznie akceptowalny sposób. W tym artykule rozprawiamy się z mitami na temat autyzmu.
rozwój funkcji poznawczych

Czym są funkcje poznawcze? 

Rozwój poznawczy dzieci to klucz do ich przyszłości. Badanie tego tematu pomoże zrozumieć jego znaczenie i korzyści. Funkcje poznawcze to zbiór umiejętności intelektualnych, które wpływają na nasze relacje społeczne. Ważne jest, aby dostosowywać ćwiczenie konkretnych funkcji poznawczych do wieku i możliwości dziecka, tzn. kierowanie się koncepcją strefy najbliższego rozwoju Lwa Wygotskiego.
złość u dzieci

Złość u małego dziecka – skąd się bierze i jak jej zapobiegać 

Wybuchy złości mogą być obciążające nie tylko dla dziecka, ale także dla opiekuna i otoczenia. Poprzez płacz, krzyk czy bunt, dziecko wyraża niezadowolenie z aktualnej sytuacji. Często pojawiają się między 2. a 4. rokiem życia i są typowe dla tego etapu rozwoju. Mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak ból, głód czy zmęczenie. Głównie jednak są reakcją na brak cierpliwości i zdolności kontrolowania silnych emocji.
autyzm u chłopców i dziewczynek

Różnice między chłopcami a dziewczynkami w spektrum autyzmu 

Autyzm jest jednym z lepiej poznanych zaburzeń o podłożu neurobiologicznym. Dotyka on sfery społeczne, komunikacyjne oraz zachowania jednostki. W odniesieniu do dzieci zauważalne są trzy główne różnice między chłopcami a dziewczynkami w zakresie spektrum autyzmu. Ta kwestia nabiera znaczenia, ponieważ w ostatnim czasie wzrasta zrozumienie konieczności precyzyjnego diagnozowania tego schorzenia, szczególnie u dziewcząt. Dlatego w niniejszym tekście omówimy te różnice obserwowane między chłopcami a dziewczynkami z autyzmem.

Sytuacje trudne. Jak nauczyć dziecko radzić sobie ze stresem?

Najprościej mówiąc według definicji Salye’go stres jest reakcją organizmu na stawiane mu żądania. Stan fizjologiczny pojawiający się w sytuacji stresowej ma funkcję adaptacyjną – w sytuacji zagrożenia mobilizuje organizm do walki lub ucieczki. W idealnych warunkach, po ustaniu zagrożenia ciało wraca do stanu relaksu. Wówczas stres nie jest zjawiskiem, którym należy się niepokoić.

Jak zadbać o siebie? Profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy Nauczyciela

Zawód nauczyciela należy do grupy zawodów o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypalenia zawodowego. Związany jest z dużą odpowiedzialnością, stresem i podatnością na opinię publiczną. Dodatkowo, często ambicje oraz kreatywność nauczycieli blokowana jest przez system, w którym są osadzeni. Wszystko to (i na pewno wiele więcej) w połączeniu z indywidualnymi zasobami jednostki może prowadzić do zniechęcenia i wyczerpania – a docelowo do wypalenia zawodowego.

Dorosły, który uczy przez zabawę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci.

Człowiek jest istotą społeczną. Od początku swojego życia funkcjonuje w otoczeniu bodźców społecznych, tj. głos czy uśmiech opiekuna, które stanowią początek naturalnego rozwoju umiejętności społecznych dziecka. Z biegiem lat, w procesie socjalizacji dziecko poszerza swój repertuar zachowań i wykształca coraz to nowe sposoby funkcjonowania w sferze interpersonalnej.

Jak pracować nad normami społecznymi?

Pojęcie normy społecznej tłumaczone jest wielorako. To, co wydaje się najistotniejsze w charakterystyce normy społecznej, to jej wpływ na zachowanie. Norma stanowi wzorzec postepowania przyjęty w danej grupie i reguluje funkcjonowanie jednostki, która z zasady zobowiązana jest jej przestrzegać. Stosowanie się do norm przyjętych w danym środowisku jest wyrazem osobistej przynależności oraz poszanowania jej członków. Przykładem normy społecznej może być przywitanie na dzień dobry czy ustąpienie miejsca starszej osobie w autobusie.

Kreatywność w pracy z dziećmi

Dzieci to niezwykła grupa odbiorców. Rozwijają się wielozmysłowo – poprzez poznawanie i eksplorację. Z natury są kreatywne i myślą nieszablonowo, a my dorośli niejednokrotnie musimy nagłowić się, by wzbudzić w nich zainteresowanie.

Niegrzeczne czy nadpobudliwe – porozmawiajmy o ADHD

Objawy ADHD często mogą być przez nas bagatelizowane. Zakładamy, że dziecko jest po prostu niegrzeczne i prędzej czy później wyrośnie z prezentowanego zachowania. Odrzucanie myśli o ewentualnej diagnozie, brak chęci konsultacji zachowań, które w jakimś stopniu wzbudziły nasz niepokój czy karanie dziecka za jego nieposłuszeństwo oddalają od pomocy, jakiej być może potrzebuje nasz podopieczny.Akceptacja, odpowiednie zaopiekowanie i dostosowanie się do potrzeb dziecka stanowią podstawę poprawy funkcjonowania i jakości życia osoby z ADHD.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych? 4 proste ćwiczenia dla dzieci i młodzieży.

W rodzinie, w pracy czy w szkole wchodzimy w relacje interpersonalne i polegamy na naszych umiejętnościach społecznych. Choć są nam niezbędne, nie rodzimy się z nimi. Musimy się ich nauczyć tak samo, jak mowy czy chodzenia.

Skąd się bierze stres u dzieci i jak go rozładować? 

Dzieciństwo kojarzy nam się z beztroską i błogim czasem bez zmartwień. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa. Stres dotyka dzieci już w wieku szkolnym i przedszkolnym. Chociaż nie gonią ich terminy, nie mają tylu obowiązków ani rachunków do zapłacenia, dzieci denerwują się równie często, co ich rodzice.

Złość u dzieci. Jak ją zrozumieć i pomóc dziecku, które się złości?

Skąd się bierze złość u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolaków? Ich problemy dorosłym wydają się błahe. ale dla maluchów każdy jest prawdziwą tragedią. Dzieci myślą inaczej, nie potrafią jeszcze regulować emocji, nie mają doświadczenia i nie wiedzą, jak rozwiązywać konflikty.
lalki w pracy z dziećmi

Lalki i pacynki jako metoda pracy z dzieckiem 

Decydujące znaczenie dla rozwoju dziecka ma nieustanny przepływ wrażeń, doznań i informacji oraz przekazywanie stanów emocjonalnych pomiędzy dzieckiem, a jego najbliższymi. To właśnie ten kontakt sprawia, że pociecha rozwija swoją osobowość społeczną i umiejętność komunikacji. W kontekście tego bardzo ważnego procesu lalki i pacynki stają się cennymi narzędziami w pracy z dziećmi.
praca z dzieckiem z ADHD

Zasada 3R, czyli co jest niezbędne w pracy z dzieckiem z ADHD?

Praca z dzieckiem z ADHD stanowi spore wyzwanie. Jest nie tylko pracochłonna, ale również wymagająca wykorzystania wielu różnych zasobów takich jak uwaga, cierpliwość czy wyrozumiałość. Początkowe nawiązanie kontaktu może okazać się trudne, z tego powodu bardzo istotne jest zadbanie o odpowiednie warunki.
dlaczego nastolatek prowokuje?

Dlaczego nastolatek prowokuje?

Zachowania prowokacyjne u nastolatka mogą być spowodowane przez wiele czynników. Kluczową kwestią są tutaj zmiany zachodzące w mózgu w okresie dojrzewania. Narząd ten w okresie dojrzewania przechodzi intensywną przebudową, zwłaszcza kora mózgowa, która odpowiedzialna jest za podejmowanie decyzji, ocenę ryzyka i przewidywanie konsekwencji. Z tego powodu młodzi ludzie często wydają się bardziej impulsywni i mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji.  
dziecko z adhd

Jakie są najczęstsze mity dotyczące ADHD? 

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, jest zaburzeniem często źle zrozumianym przez społeczeństwo. Na temat ADHD krążą różnego rodzaju mity, które mogą wpływać na postrzeganie osób z tym zaburzeniem oraz na jakość ich życia. W tym artykule rozwiewamy najpopularniejsze mity na temat ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. 
ojawy ADHD

Jakie pierwsze objawy mogą świadczyć o ADHD? 

Rozpoznanie ADHD jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia dziecku. Przyjrzenie się objawom i zrozumienie ich znaczenia może pomóc rodzicom, nauczycielom i specjalistom w identyfikacji i zdiagnozowaniu ADHD. W tym artykule dzielimy się trzema objawami (zaburzeniami zachowania) mogącymi świadczyć o ADHD.

Joga w przedszkolu – to ma sens!

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci często po raz pierwszy rozstają się na dłużej z rodzicami, przebywają kilka godzin, uczą się samodzielności i przestrzegania norm społecznych, zaczynają budować swoją tożsamość, dostrzegają podobieństwa i różnice wśród ludzi, kształtują swoją osobowość, a także nawiązują pierwsze przyjaźnie.

Fakty i mity na temat Autyzmu

Istnieje wiele błędnych założeń na temat funkcjonowania dzieci ze spektrum z autyzmu. Stereotypy przyczyniają się do stygmatyzacji osób ze spektrum i nierzadko tym samym do wykluczania ich z grup społecznych.

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?

Emocje charakteryzuje różna dynamika i siła. Dzieci na różnych etapach rozwoju będą inaczej radziły sobie z regulacją emocjonalną. Niekiedy odpowiedzią na trudne dla dziecka emocje może być rzucanie się na ziemię, krzyk czy płacz. W innych sytuacjach może być to wycofanie z kontaktu i lęk.

Dlaczego warto uczyć dziecko współpracy?

Najogólniej mówiąc współpraca to zdolność do współdziałania z innymi. Opiera się na wzajemnych relacjach i koncentruje na działaniu na rzecz danej grupy. Działania oparte na współpracy zmierzają do realizacji wspólnych celów i stanowią zespołowe rozwiązywanie problemów.

Asertywność jako centralna umiejętność społeczna. Jak uczyć dziecko stawiania granic?

Podążając za słowami Marii Oleś (2018) – asertywność jest jedną z centralnych umiejętności społecznych. Polega na podejmowaniu decyzji i działań spójnych z własnymi pragnieniami, potrzebami, celami i emocjami przy jednoczesnym poszanowaniu i braku naruszenia przestrzeni innych osób.

Czy ważne jest co dziecko myśli o sobie? Czyli o tym jakie znaczenie ma samowiedza i samoświadomość

Człowiek jest istotą społeczną. Najprościej mówiąc, oznacza to, że do funkcjonowania i prawidłowego rozwoju potrzebuje innych ludzi. Satysfakcjonujące relacje są uzależnione od tego, jak jednostka postrzega siebie samego. Świadomość własnych mocnych i słabych stron, potrzeb czy umiejętność zauważenia różnic i podobieństw pomiędzy sobą a innymi ludźmi są punktem wyjścia do prawidłowego regulowania interakcji społecznych.

Teoria umysłu. Co warto wiedzieć chcąc wspierać rozwój dziecka?

Najintensywniejszy czas rozwoju teorii umysłu ma miejsce w wieku przedszkolnym. Coraz częstsze interakcje z innymi wpływają na proces socjalizacji i zdobywanie doświadczeń społecznych, a co za tym idzie na kształtowanie wyobrażeń dotyczących otaczających nas osób. W kolejnych latach dzieci przechodząc przez naturalny trening umiejętności społecznych doskonalą swoje zdolności w tym zakresie.
komunikacja u dziecka

Komunikacja jako umiejętność społeczna. O sposobach pracy z dzieckiem.

Kluczową kwestią interakcji międzyludzkich jest porozumiewanie się z innymi. Wysyłanie i odbieranie komunikatów – zarówno werbalnych i niewerbalnych – bardzo często stanowi trudność dla osób biorących udział w zajęciach TUS.

Normy Społeczne. Jak wspierać rozwój dziecka metodą Treningu Umiejętności Społecznych?

Normy społeczne towarzyszą każdemu z nas na co dzień. Chcąc funkcjonować w społeczeństwie jesteśmy niejako zobowiązani do ich przestrzegania. Już małe dzieci są uczone obowiązujących w danej kulturze zasad i pod czujnym okiem rodziców czy opiekunów stopniowo coraz to swobodniej zaczynają się poruszać w świecie norm społecznych.

Umiejętności społeczne od podstaw. Jak wspierać ich rozwój w poszczególnych obszarach?

Rozpoczynając pracę jako trener TUS nie sposób jest pominąć wprowadzenie teoretyczne do całego spektrum zagadnień związanych z tematem umiejętności społecznych. Punktem wyjścia wydaje się być zatem pochylenie się nad definicją umiejętności społecznych. Dzięki rozumieniu czym są i jaką pełnią funkcję w życiu każdego z nas będziemy mogli skoncentrować się nad sposobami ich rozwoju.

Gry i zabawy w kreatywnej pracy z dzieckiem

W ostatnim wpisie czytaliście o tym, czym jest kreatywność i jaką rolę pełni w pracy z dziećmi. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy artykuł to odpowiedź na pytanie – jakie gry i zabawy możesz zaproponować dzieciom w duchu kreatywnego myślenia?

Empatia u dziecka. Dlaczego warto wspierać jej rozwój?

Najprościej mówiąc empatia to zdolność współodczuwania. Dzięki empatii jesteśmy w stanie odczytać i zrozumieć emocje oraz potrzeby drugiego człowieka. Pozwala nam to na dopasowanie swoich zachowań do konkretnych przeżyć osoby, z którą pozostajemy w relacji.

Trudne emocje – co oznacza bycie rodzicem w czasie pandemii?

Rodzicielstwo niezależnie od okoliczności stanowi duże wyzwanie. Nagle jako rodzice, stajemy się odpowiedzialni za istotę, której bezpieczeństwo i komfort zależy od nas. To czas pełen wyzwań, których zwieńczeniem jest możliwość obserwowania rozwoju naszych podopiecznych. Jako rodzice od dnia narodzin dbamy, by dziecko doświadczało miłości i ciepła oraz staramy się zapewnić mu jak najlepsze warunki do poznawania świata i otaczającej rzeczywistości.

Dzieci i młodzież w czasie pandemii, czyli kim jest nowe pokolenie Q?

Bez wątpienia, trwająca od ponad roku pandemia i związana z nią czasowa izolacja wywarła ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Mówi się, że w największym stopniu negatywny wpływ kwarantanny widoczny jest wśród dzieci i młodzieży. Statystyki pokazują, jak wiele potrzeb młodych ludzi zostało zaburzonych w wyniku czasowego odizolowania od rówieśników czy nałożonych z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa ograniczeń.

Relacje w edukacji. Dlaczego ważne jest nawiązywanie dobrych relacji z uczniami?

Nie sposób jest mówić o prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych bez wspominania relacji nauczyciel-uczeń. Pozytywne relacje w szkole są podstawą, która gwarantuje sukces w procesie wychowawczym na płaszczyźnie edukacji szkolnej. Dobrze rozwinięta relacja z uczniem może stanowić punkt wyjścia do zaspokajania podstawowych potrzeb naszych podopiecznych i prowadzić do pełnego wykorzystania ich potencjału.

Jak stworzyć plan współpracy z rodzicami?

Poświęcasz mnóstwo czasu i wysiłku na pracę ze swoimi uczniami. A potem masz wrażenie, że gdy wracają do domu, rodzice i tak robią swoje. Chociaż przy każdej okazji udzielasz im dobrych rad, nic się nie zmienia. To szalenie frustrujące i pewnie zdarza Ci się zastanawiać, czy współpraca z rodzicami w ogóle ma sens?
dziecko z autyzmem

TUS a autyzm dziecięcy. Jak skutecznie pomóc maluchom?

Wokół autyzmu narosło sporo mitów. Że przez niego dzieci są nieprzewidywalne. Że nie da się do nich dotrzeć. Że autyzm w szkole to zawsze problem. Czy to wszystko prawda? Większość z nich nie ma pokrycia w rzeczywistości i jak to zwykle bywa, wynika z braku zrozumienia.

Proste rozwiązanie na trudne zachowania u dzieci podczas TUS

Jeśli prowadzisz zajęcia metodą TUS, na pewno zdarzyło Ci się to nie raz: dziecko nie chce współpracować, zaczyna rzucać się na podłogę, krzyczy albo zatyka uszy. Co robić w takiej sytuacji? Reagować czy nie? Upominać czy ignorować?